เที่ยวอยุธยา กับอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา มีอะไรน่าสนใจบ้าง

เที่ยวอยุธยา p2

เที่ยวอยุธยา หากนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องห้ามพลาด ก็ต้องยกให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลย ถือเป็นเมืองที่เรื่องราวโบราณมากมาย ก่อนนี้เคยเป็นราชธานีที่ยาวนานที่สุด ถึง 417 ปี ซึ่งเป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอง ศาสนา กฎหมาย วัฒนธรรม ศิลปะแขนงต่างๆ ภาษา ทั้งหมดนี้ก็ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะโบราณสถาน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพื่อชื่นชมความงดงาม ทางเราขอพาทุกคนไปที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยากันเลย

วัดพระศรีสรรเพชญ์

เที่ยวอยุธยา p1

ที่แรกที่ห้ามพลาด กันที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ นับเป็นโบราณที่สำคัญ เคยเป็นสถานที่สำหรับพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ภายในวัดก็จะมี เจดีย์ 3 องค์เรียงกันอยู่ ลักษณะของทรงลังกา ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ ต่อมาคือวิหารหลวง ภายในนั้นมีพระศรีสรรเพชญดาญาณประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดสีดำ และก็ยังมีมณฑปจัตุรมุข ที่ถูกสร้างในสมัยของพระนารายณ์มหาราช เป็นสถานที่ของพระพุทธรูปทั้งสี่อิริยาบถ ก็คือ นั่ง นอน เดิน และยืน

วัดไชยวัฒนาราม

เที่ยวอยุธยา p2

สถานที่ต่อมากันเลย เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของสมัยอยุธยา ซึ่งมีความงดงามและต้องมาให้ได้ วัดไชยวัฒนารามนี้ถูกสร้างโดยสมเด็จพระเข้าปราสาททอง เริ่มชมกันที่ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานอยู่บริเวณกลางวัด และเป็นทรงจัตุรมุข ด้านบนสุดเป็นทรงดอกบัวตูม ถัดมาคือปรางค์บริวารลักษณะทรงยอดแหลม รายล้อมปรางค์ประธานอยู่ นอกจากนี้ยังมีระเบียงคด คือเป็นส่วนเชื่อม เมรุแต่ละจุดเอาไว้และก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ 120องค์ ถัดจากนี้ก็ยังมีภาพปูนปั้นเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และพระอุโบสถ

วัดราชบูรณะ

เที่ยวอยุธยา 3

อีกหนึ่งวัดที่ไม่ไปไม่ได้ สำหรับวัดราชบูรณะแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากพระราชวังโบราณ มีไฮไลต์สำคัญหลายจุด เริ่มที่ พระปรางค์องค์ใหญ่สร้างจากศิลาแลง ด้านทิศตะวันตกจะมีบันไดทางขึ้น ภายในพระปรางค์นั้นได้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น และก็ยังเคยเป็นสถานที่ที่มีขุมทรัพย์มูลค่ามากมาย เมื่อครั้ง พ.ศ.2499 ก่อนจะที่บางส่วนจะถูกลักลอบ นอกจากนี้บริเวณอื่นๆ ก็ยังมีวิหารหลวง ซึ่งเหลือส่วนที่เสา ซึ่งมองผ่านแล้วจะเห็นพระปรางค์อยู่พอดี พร้อมด้วยระเบียงคด อยู่รอบๆ พระปรางค์องใหญ่

ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวมากมายได้จาก แหล่งท่องเที่ยว 

บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม 5 ที่เที่ยวใกล้สนามบินเชียงใหม่ เดินทางง่าย สำหรับคนเวลาน้อย

Back To Top