ทริปนี้พาทุกคนไปสัมผัส อาณาจักรพุกาม สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ของโลก

ทริปนี้พาทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศของประวัติศาสตร์กันอีกครั้ง  แต่พิเศษด้วยความที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก นั่นก็คือ อาณาจักรพุกาม หรือที่เราเรียกว่าทะเลเจดีย์นั่นเอง เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ของพม่า ที่โด่งดังติดอันดับต้นๆ เลย เราจะได้เห็นองค์เจดีย์เป็นจำนวนสี่พันองค์เลยทีเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาในอดีต เป็นสถานที่อารยธรรมที่สำคัญ เมื่อมีโอกาสต้องไปเที่ยวชมที่อาณาจักรพุกามกันให้ได้เลย 

ประวัติความเป็นมาอาณาจักรพุกาม

อาณาจักรพุกาม หรือดินแดนแห่งเจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ของประเทศพม่า อาณาจักรพุกามถูกสถาปนาขึ้น โดยพระเจ้าอโนรธา ผู้เป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรพุกามและเป็นผู้นำมาซึ่งธรรมเนียมของการสร้างเจดีย์ เมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เนื่องด้วยกษัตริย์ในราชวงศ์ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงนิยมให้สร้างเจดีย์ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลของกษัตริย์องค์ต่างๆ ที่ขึ้นปกครอง ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีเจดีย์ถึง 10,000 กว่าองค์เลย แต่ด้วยความเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา เพราะอาณาจักรพุกามล่มสลายในปี พ.ศ.1830 จึงมีช่วงถูกปล่อยทิ้งร้าง ประกอบกับเกิดแผ่นดินไหว จึงทำให้เหลือจำนวน 4,00 องค์ แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่เช่นเคย 

โดยในการสร้างเจดีย์นั้นมีธรรมเนียมอยู่ก็คือ เจดีย์องค์ใหญ่สุด ผู้สร้างจะเป็นกษัตริย์ ส่วนเจดีย์องค์เล็กลงมา คือขุนนาง อำมาตย์ เป็นผู้สร้าง ขนาดของเจดีย์ก็จะลดหลั่นตามบรรดาศักดิ์ ซึ่งเจดีย์องค์แรกของอาณาจักรพุกามก็คือ เจดีย์ชเวซีโกน ลองมาดูตัวอย่างเจดีย์ของอาณาจักรพุกามกันเลย

  • เจดีย์อนันดา 

เป็นเจดีย์ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าจันสิตตา ภายในมีจิตกรรมฝาผนังที่น่าสนใจ 

  • เจดีย์ชเวซิกอง

เป็นเจดีย์ที่มีความเก่าแก่ งดงามด้วยความเป็นสีทองเด่นเป็นสง่า ถือเป็นต้นแบบของการสร้างเจดีย์อื่นๆ ในอาณาจักร โดยบริเวณด้านหลังของเจดีย์จะมีแอ่งน้ำขนาดเล็ก แต่สะท้อนเจดีย์ได้ทั้งองค์เลย 

  • เจดีย์ติโลมินโล

หรือเรียกว่า เจดีย์ตั้งฉัตร มีความสวยงามทั้งบริเวณด้านนอกและด้านใน สร้างแบบก่ออิฐถือปูน นับเป็นเจดีย์องค์สุดท้ายที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบพุกามอย่างแท้จริง 

  • วิหารธรรมยางยี

เป็นศาสนาที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุด และยังมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก สร้างด้วยอิฐแดงนับล้านด้วยความประณีต จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ต้องห้ามพลาด

  • เจดีย์บูเลตีและเจดีย์ชเวสันดอว์ 

เป็นสถานที่การชมภาพวิวทิวทัศน์ทะเลเจดีย์ที่มีความสวยงามที่สุด

ติดตามเที่ยวยังไงให้มันส์..แผล่บและติดตามสวนน้ำวานา นาวา สวนน้ำที่จะพาทุกคนพบกับสีสัน ความชุ่มฉ่ำ และความหวาดเสียว

Back To Top