Tag: ดอยอินทนนท์

รับกลิ่นไอธรรมชาติที่ ดอยอินทนนท์ พร้อมสัมผัสทะเลหมอกบนยอดดอย

ดอยอินทนนท์ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทยถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 แต่เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” หรือ “ดอยหลวงอ่างกา” เหตุที่เรียกว่าดอยหลวงเพราะว่าเป็นดอยที่มีขนาดใหญ่ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าต่าง ๆ เพียบพร้อม เช่น ป่าดงดิบ ป่าสน ป่าเบญจพรรณ เป็นต้น ส่วนที่เปลี่ยนมาเป็น “อินทนนท์” เพราะตั้งเพื่อเป็นเกียรติ์ ตามชื่อกษัตริย์แห่งราชวงศ์ล้านนา พระนามว่า “พระเจ้าอินทวิชยานนท์” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต และเป็นบุคคลที่สนพระทัยและทรงห่วงใยป่าเขาทางภาคเหนือเป็นอันมาก เมื่อพระองค์ท่านเสด็จพิราลัยแล้ว พระอัฐิบางส่วนถูกบรรจุที่ยอดเขาแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ดอยอินทนนท์”                ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมายนัก สำหรับนักท่องเที่ยวท่านไหนที่ต้องการไปสัมผัสธรรมชาติในช่วงหน้าหนาวของดอยอินทนนท์แล้ว อย่างแรกที่ต้องเตรียมคือเสื้อกันหนาว และถ้าให้ดีควรหาที่พักบนดอยอินทนนท์จะดีที่สุด ถ้าตื่นเช้าขึ้นสู่ยอดดอยในวันที่เย็นจัด ๆ ก็จะได้พบกับแม่ขะนิ้ง (น้ำค้างแข็ง) อากาศอาจจะลดต่ำกว่า 0 องศา และทะเลหมอกที่จะรอคอยปะทะเข้าสู่หน้าของท่านโดยตรง                เมื่อขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ท่านจะได้พบกับพระมหาธาตุ 2 องค์ที่ตั้งตระหง่าน ว่ากันว่าเป็นพระมหาธาตุฐาน 12 […]

Back To Top