Tag: พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม

รีวิว พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ตอนถอดรหัสไทย ห้องที่ 8-10

หลังจาที่ก่อนหน้านี้ได้เล่าและรีวิวห้องจัดแสดงที่ 1-7 ตอนถอดรหัสไทย ใน พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ไปแล้ว วันนี้จึงอยากจะมาเล่าต่อในห้องจัดแสดงที่ 8-10 กันบ้าง ว่ามีเนื้อหาการจัดแสดงอย่างไร แล้วการได้เข้าไปเยี่ยมชมจะทำให้เราได้ข้อคิดอะไร ติดตามได้ด้านล่างนี้ พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ห้องที่ 8 ไทยอินเตอร์  ในยุคเริ่มแรกที่การท่องเที่ยวไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คนไทยเราจะภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมอันสวยงามของวัด วังอารามต่าง ๆ อันผ่านการรังสรรค์อย่างประณีตสู่สายตาผู้มาเยือน ซึ่งสื่อถึงเอกลักษณ์ไทย กระทั่งเมื่อชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจำนวนที่มากขึ้น อีกทั้งมีแนวการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทำให้พวกเขาได้เห็นถึงสิ่งของทั่ว ๆ ไปของคนไทย แต่สดุดตาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สุดท้ายสิ่งของเหล่านั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เช่น มวยไทย เรือหางยาว รถตุ๊กสามล้อ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นสิ่งของที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของประเทศไทย ก็ล้วนแต่มีที่มาจากต่างประเทศ อาทิรถตุ๊กที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป การที่คนไทยเรียกตุ๊กตุ๊กมาจากเสียงของท่อไอเสีย มวยเป็นศิลปะร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในแถบอาเซียน    พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามห้องที่ 9 ไทยวิทยา ห้องนี้จะจำลองห้องเรียนในระบบการศึกษาไทย โดยจะแบ่งเป็นยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่จะเน้นปลูกฝังความเป็นชาตินิยมให้แก่เด็กนักเรียน ส่วนหลังยุค พ.ศ.2500 สื่อการเรียนอย่างหนังสือจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น กระทั่งหลังปี พ.ศ.2530 จะเน้นการศึกษาที่สื่อถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ […]

Back To Top