Tag: อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่

อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ อาราชิยาม่าเมืองไทย

อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ สมัยนี้อะไรมาใหม่ แปลกตา มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ ก็เช่นกันที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ความพิเศษของต้นไผ่นี้ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งด้วยน้ำมือมนุษย์แต่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และด้วยความที่เทคโนโลยีเข้าถึงมากขึ้นเวลาไปไหนมาไหนต้องถ่ายรูปอัพลงโซเซียลทำให้กลายเป็นที่พบเห็นมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสโด่งดัง อาราชิยาม่าเมืองไทยคืออะไร หลายคนอาจจะสงสัยว่า อาราชิยาม่าคืออะไรกันแน่ แท้จริงแล้ว คือ ชื่อป่าไผ่อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กัน บางคนจึงนำมาเปรียบเทียบกับ อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ ของไทยเรานั่นเอง ต้นไผ่นี้จะขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าปากทางเข้าของวัดจุฬาภรณ์วนาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ต้นไผ่จะขึ้นขนานกันสองข้างทาง ตรงกลางเว้นเป็นทางเดิน ลักษณะต้นไผ่มีสีเขียวสด ยาวสูงชะลูดจนต้นไผ่เอียงโค้งเข้าหากันกลายเป็น อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ ทำให้เวลามองภาพรวมจะเห็นเป็นต้นไผ่ขึ้นเรียงกันเป็นระยะทางยาว 800  เมตร แสงแดดส่องลอดใบไผ่สลับไปมา มีความร่มรื่น สวยงาม จึงเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมาก วัดจุฬาภรณ์วนารามที่มาของ อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ หากจะไม่เอ่ยถึงวัดนี้ไม่ได้เลย วัดจุฬาภรณ์วนาราม เนื่องจากเป็นวัดที่มี อุโมงค์ซุ้มต้นไผ่ เป็นไฮไลท์จุดเด่นบริเวณด้านหน้าวัด ประวัติเดิมความเป็นมาของวัดนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. […]

Back To Top