Tag: เที่ยวต่างประเทศ ช่วงโควิด

เที่ยวต่างประเทศ ช่วงโควิด ปี 2565 แนะนำ 5 ขั้นตอน ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

สถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบัน ถึงจะไม่ได้หายขาดไปเลย แต่หลายประเทศให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันเกือบจะ 100% แล้ว และไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น การดำเนินชีวิตก็ควรจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งหลายประเทศมีการเปิดให้เกินทางไป เที่ยวต่างประเทศ ช่วงโควิด ได้แล้ว แต่มี 5 ขั้นตอนการเตรียมตัวที่เข้มงวด ดังนี้ ก่อนเดินทางต้องไปตรวจโควิดให้ผลเป็นลบก่อน และนำใบรับรองการตรวจติดตัวไปด้วย เพราะต้องใช้ยื่นที่สนามบินทั้งของที่ไทย และสนามบินปลายทาง และต้องศึกษาด้วยว่าในประเทศนั้นรับการตรวจแบบใด หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ พร้อมตั๋วเครื่องบินที่มีระบุวัน เวลา การเดินทาง และแผนการเดินทางกลับ ป้องกันการติดที่กรมตรวจคนเข้าเมืองนั้นเอง เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่ในการ เที่ยวต่างประเทศ ช่วงโควิด จะต้องดูข้อมูลว่าในประเทศที่จะเดินทางไป เปิดให้ผู้ที่รับวัคซีนชนิดใดเข้าประเทศก่อน ประกันการเดินทาง จริง ๆ หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าตนเองไม่ป่วยง่าย แต่ทุกคนมันเกิดขึ้นได้ และการรักษาตนเองใน ต่างประเทศ ต้องยอมรับค่าใช้จ่ายสูง ต้องมีประกันดูแลถึงจะดี ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ แม้จะเดินทางได้ แต่ก็ไม่ควรการ์ดตกในการไป […]

Back To Top