Tag: โครงการหลวงห้วยโป่ง

ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยโป่ง

โครงการหลวงห้วยโป่ง น้ำพุร้อนคงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวฝั่งถึงเมื่อเดินทางไปที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงรายการที่เราได้แช่น้ำพุร้อนก็ถือว่าเป็นการที่เราได้รับแลกท่าต่างๆรวมถึงได้ท่องเที่ยวและได้ไออุ่นจากน้ำพุร้อนอีกด้วยเมื่อเราไปเที่ยวในสภาพอากาศที่หนาวเย็น การที่เราได้ไปอยู่ใกล้ๆกับไอร้อนหรือไออุ่นนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่เรามีความสุขมากๆเลย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งก็เป็นหนึ่งที่ที่มีน้ำพุร้อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเป็นโครงการหลวงที่ตั้งอยู่บ้านห้วยโป่งหมู่ที่ 13 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่บนถนนหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ประมาณ 1 ชั่วโมงก็จะไปถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งมีชนเผ่ามูเซอดำและคนเมืองอาศัยอยู่ ซึ่งมันก็ทำให้วัฒนธรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเผ่ามูเซอดำซะส่วนใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมภายในโครงการหลวงเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ของชาวมูเซอ ไว้เพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาของนักท่องเที่ยวและบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชม สำหรับประเพณีต่างๆนั้นก็คงหนีไม่พ้นประเพณีของชาวเผ่ามูเซอได้แก่ประเพณีปีใหม่ของมูเซอดำที่เรียกว่า เขาะจาเว ซึ่งเป็นประเพณีที่มีถึง 8 วันด้วยกัน ประเพณีกินข้าวใหม่เป็นพิธีกรรมที่เฉลิมฉลองหลังจากการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ประเพณีเลี้ยงเจ้าที่ ประเพณีเรียกขวัญ ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวเผ่ามูเซอ   ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งนั้นมีแปลงเพาะปลูกและแปลงวิจัยผักหลายชนิดรวมถึงแปลงเสาวรสหวานแล้วผักอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการเกษตรภายในโครงการหลวงก็ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใน นอกจากการเกษตรแล้ว ในด้านธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมหรือท่องเที่ยวน้ำตกต่างๆที่อยู่ภายในโครงการหลวง ได้แก่ น้ำตกโป่งผาลม น้ำตกบ้านป่าเมี่ยง น้ำตกห้วยผาเรือ และจุดเด่นของโครงการหลวงนี้ก็คงหนีไม่พ้นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน  นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งก็จะมีบ้านพักรับรองรวมถึงบริการอาหารตามสั่งและอาหารพื้นเมือง ถ้าหากนักท่องเที่ยวคนใดอยากไปเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง  ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวมากมายได้จาก แหล่งท่องเที่ยว   บทความที่น่าสนใจ ข้อมูลท่องเที่ยวอื่นๆ 7 คาเฟ่สวย ในเมืองกรุง ต้องเตรียมตัวไปถ่ายรูป

Back To Top