Tag: โบราณสถานกู่กุด

โบราณสถาน ที่สำคัญของเมืองลำพูน จะเป็นวัดที่เก่าแก่อายุมากกว่าพันปี

จังหวัดลำพูนสำหรับใครหลายคนแล้ว คงเป็นแค่เมืองผ่านที่จะไปจังหวัดใหญ่ อย่างเช่นเชียงใหม่และเชียงราย ถึงแม้ว่าเมืองลำพูนจะเป็นเมืองรอง ไม่ได้เป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความเจริญมากมายเท่าใดนัก แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมี โบราณสถาน ที่สำคัญและสวยงามอยู่อย่างมากมาย และเป็นเมืองที่สงบ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่เร่งรีบเหมาะแก่การมาพักผ่อนและ ท่องเที่ยว เป็นอย่างยิ่ง และยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมา มากกว่า 1,000 ปี รวมถึงเป็นจังหวัดที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง และสามารถรักษาและคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนครศรีหริภุญชัย ที่รุ่งเรืองในอดีต ในยุคของเจ้าแม่จามเทวีผู้ปกครองนคร  จึงทำให้มี โบราณสถาน อยู่ในจังหวัดนี้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่อายุมากกว่าพันปี ที่มีอยู่หลายวัดรอให้ทุกคนไปเยี่ยมชม โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า โบราณสถานกู่กุด รวมไปถึงอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี เป็นต้น  โบราณสถาน กู่ช้างกู่ม้า ที่นัก ท่องเที่ยว ต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่ง  สถานที่ท่องเที่ยว ลำพูนถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือตอนบน แต่มีประวัติและความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีโบราณสถานที่สำคัญอยู่อีกมากมายและหนึ่งในนั้นที่นัก ท่องเที่ยว ทุกคนต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่ง ก็คือโบราณสถานกู่ช้างกู่ม้าที่อยู่คู่กับ จังหวัดลำพูน มาตั้งแต่อดีต เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวบ้านทุกคนเชื่อกันว่าเมื่อต้องการสิ่งใดแล้ว หรืออยากสมปรารถนาก็จะต้องมาขอพรที่นี่ กู่ช้างกู่ม้านั้นเป็นสุสานช้างศึกและม้าศึก ของพระนางจามเทวีผู้ปกครองนคร กู่ช้างเป็นที่บรรจุศพของพระยาช้างศึก ตามตำนานเล่าว่าช้างศึกของพระองค์มีชื่อว่า ปู่กำงาเขียว ที่มีมีลักษณะเด่นเป็นงานสีเขียว เป็นช้างศึกที่มีฤทธิ์เดชมากเพียงแค่หันหน้าไปทางช้างของศัตรู […]

Back To Top