ท่องเที่ยววิถีชุมชนวัดหนองบัว การเดินทางไปทางเที่ยว จังหวัดน่าน

การเดินทางไปทางเที่ยว จังหวัดน่าน หลายคนคิดถึงการขึ้นดอยเพื่อสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หรือการแวะเวียนเข้าไปท่องเที่ยวในตัวเมือง เพื่อเสพกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ในวันนี้และบทความนี้จะขอมานำเสนออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนชาติพันธุ์

ชุมชนวัดหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อายุมานานกว่า 200 ปี

ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา นั่นจึงเท่ากับว่านี่คือชุมชนของชาติพันธุ์ไทลื้อ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ซึ่งในชุมชนยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ก่อนที่ในช่วงหลังจะเปิดรับคนภายนอกให้เข้ามาเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชุมชน 

สถาปัตยกรรมแบบไทลื้อที่สามารถพบเห็นได้จากชุมชนแห่งนี้ คือวัดหนองบัว ซึ่งจะมีการก่อสร้างวัดตามแบบฉบับของชาวไทลื้อเดิม ขณะที่ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าถึงความเชื่อ การมีตัวตนของชาวไทลื้อ จากนั้นเมื่ออกมาจากตัววัดจะพบบ้านเรือนของผู้คนที่ยังเป็นบ้านไม้ยกสูง แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากชาวล้านนาในเขตภาคเหนือของไทย 

ขณะที่อัตลักษณ์สำคัญของชาติพันธุ์อย่างภาษา ในปัจจุบันไม่หลงเหลือแล้ว เพราะคนรุ่นใหม่ล้วนพูดภาษาไทยกันเกือบ 100% แต่หากเป็นในเรื่องของเครื่องแต่งกาย ถือว่ายังรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่และเข้มข้น ซึ่งลายผ้าที่ขึ้นชื่อและเป็นดั่งสัญลักษณ์ของชุมชน คือผ้าทอลายไทลื้อและผ้าทอลายน้ำไหล

โดยลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นี้ ทำให้กลายเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างมูลค่าและรายได้กับคนในชุมชน สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้สามารถรวบรัดได้ในเวลาครึ่งวันโดยไม่ต้องค้างคืน ซึ่งทำให้ใส่โปรแกรมไปที่อื่นต่อได้

ส่วนการเดินทางมายังชุมชนวัดหนองบัวนี้ หากเดินทางมาจากตัวเมืองน่านจะใช้เวลาราว 1 ชม และการขับรถส่วนตัวจะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด ส่วนรถโดยสารประจำทางก็มีจากตัวเมือง แต่ต้องนั่งรถต่อเข้าไปอีกทอดหนึ่งเพื่อเข้าไปในชุมชน

ติดตามเที่ยวยังไงให้มันส์และติดตามเสพงานศิลป์ในวัดวา ณ เมืองเจียงฮาย หรือ จังหวัดเชียงราย

Back To Top